úterý 27. dubna 2010

Úvaha o korupci

Na jiném webu jsem byl dotázán, jak vnímám korupci v Brazílii. Následující řádky bych psal soukromě jednomu člověku, tak proč to nedat do placu. O korupci jsem již psal a ani tohle nebude naposledy. Než se dostanu ke korupci v Brazílii, tak bych rád zamyšlení nad tím, co to korupce je.

Korupce jako mechanizmus vytláčení neefektivit z regulovaného trhu

Předně je potřeba pochopit, že korupce je projev skutečně svobodného a anarchistického trhu. Liberálové zde najdou opodstatnění pro korupci, levičáci a konzervativci začnou lamentovat. Ani jedno není nutné, držme se pouhého pozorování, pokud to půjde. Korupce je zkrátka projev skutečného trhu, který se projevuje na trhu regulovaném, typicky socialistickém.

Ivo Vašíček i mnozí jiní popisují korupci za reálného socializmu, kde byla všudypřítomným jevem. Doporučená literatura je k tomuto například Mlčoch /institucionální kecací ekonom, který teď asi bude v kurzu/. Socializmus nedal prostor potřebám lidí na oficiálním "trhu", takže byly ty potřeby naplněny na trhu černém. Ať to byly gramofonové desky nebo práce melouchářů.

Za reálného kapitalizmu, který, jak jsem přesvěčen, nebude za pár let hodnocen od reálného socializmu, co se fungování "trhu" týče, příliš odlišně, existuje korupce taktéž. Je to proto, že působení státu například skrze daňovou soustavu, která při započítání skrytých daní jako jsou třeba dividendy ČEZu, je opět enormní. I viditelné daně v Česku, tj. přímé daně, daně z majetku, DPH, spotřební daně, sociální a zdravotní pojištění jsou jistě dost přes 50%. Kdesi jsem četl, že v SSSR byla čtvrtina!!! zemědělské produkce pěstována v záhumencích. Strašně rád bych viděl srovnání podílu státu a soukromého sektoru v reálném socializmu a reálném kapitalizmu, zvaném sociálně-tržní hospodářství. Jakkoli to je samozřejmě špatně postižitelné, například i kvůli kvazistátním firmám typu zmiňovaného ČEZu v kapitalizmu a Slušovic v socializmu.

Proč je podíl vlády na ekonomice zajímavý pro korupci jsem již zmínil. Čim více vládního sektoru, tím více, ceteris paribus, deformací skutečného trhu. Co lze s přesvědčením tvrdit je následující:
(i) kdekoliv stát zasahuje do trhu, dochází k deformaci (neb bez zásahu je trh skutečně svobodný... toto prosím nesměšovat s antimonopolní politikou, tak jak to dělá propaganda; svobodný trh může být klidně monopol - antimonopolní politika pak v nejlepším případě provede deformaci deformace, která obvykle vypadá asi jako když vložíte nakřáplé vajíčko pod buldozer)
(ii) deformace znamená, že něco je příliš levné nebo příliš drahé
(iii) neadekvátně drahé či levné věci vytvoří tlak na vytvoření skutečného trhu, více viz. například rakouská škola, která tak trh přímo definuje
(iv) každý trh má něco jako transakční náklady, náklady legálního trhu jsou typicky náklady státu; mezi náklady ilegálního trhu patří korupce

Náklady a výnosy korupce

Zásadní otázka je, zda je korupce prospěšná, či nikoliv. Bez pravolevé ideologie zde vyjmenuju plusy i minusy.

Jednoznačné plus korupce je, že uspokojuje potřeby jednotlivce lépe, než regulovaný trh, jak bylo řečeno výše. V dnešní odosobněné společnosti individualit utopených v mase nelze čekat, že tento tlak pomine. Ba právě naopak. Snaha omezovat korupci, tj. naplnění individuálních potřeb, je prostě marná, dokud bude spolčnost mít rysy, jaké má. Pokud bude mít individuum peníze například na lékařský zákrok, který mu může pomoci, tak - etiku stranou - tyto zákroky budou prováděny, byť by to byly transplantace orgánů popravených vězňů.

Minus korupce je totéž, viděno z druhé strany. Mnoho statků může být na volném trhu směněno ku prospěchu obou stran, ale trpí strana třetí, tj. je zde problém externalit. Právě tyto externality jsou v pozadí lamentací rozzuřených občanů a novinářů. Ale je to jen zúžený pohled na korupci, protože korupce, jak bylo popsáno výše, k vyšší efektivitě vést může.

Problém je, jako vždy ve veřejné ekonomii, ve vymezení externalit. Co skutečně externality jsou a co ne? Lze externality vůbec rozpoznat nějakým obecným pravidlem? A zásadní otázka: je sociální smír externalitou?

Mnoho regulací totiž nejsou regulace na ochranu zjevných externalit /příklad: vypouštění nečistot do přírody, které může být vyřešeno podplacením úředníka - takovou korupci patrně konsenzuálně budeme považovat za neefektivní/, ale jde o regulace ohledně sociálního smíru. Sociální smír je zkrátka tvoření rovnosti "natvrdo". Pokud zůstanu u "korupce" v medicíně, tak zkrátka pokud bude obchod mezi vámi a špičkovým onkologem a ten vám za 10 milionů vyléčí neléčitelnou formu rakoviny, tak vyděláte vy, vydělá onkolog a společnost, podle mnohých, prodělá. Na vině je práve externalita rovnosti, kdy zkrátka hněv chudých zvýší entropii ve společnosti a zvýší se riziko jejího rozpadu a tudíž i například znárodnění právě těch bohatých.

Legální korupce, která škodí

Korupce bývá užitečnými idioty občas posuzována pouze podle legislativního rámce. Pokud úkon A porušuje zákon, je to špatně; pokud ho neporušuje, je to dobře.

Tento přístup má jedinou výhodu. V mysli takového inferiorního jedince /typicky politika, podnikatele nebo hospodského filuty/ dělá zdání jednoduchého systému, který je možno dodržovat a využívat bez problémů se svědomím. Ono korumpovat s tím, že sami sebe považujete za svini je o něco nepohodlnější, než když se považujete za geniální čistou lilii. Cynikové se samozřejmě vyskytují (a jsou jistě co se korumpovánítýče úspěšnější), ale užitečných idiotů je, jak mě přesvědčilo už dost lidí, taky dost. Tedy pokud člověk obejde protikorupční zákon, anebo chybí zákon postihující jistý druh korupce, tak to v žádném případě neznamená, že o korupci (=nastolení skutečného trhu místo regulovaného) nejde.

Uvažujme případ hezké prsaté studentky v prváku a sexuálně frustrovaného doktoranda. Užitek studentky může být vylepšen tím, že se nebude učit a dostane zápočet. Užitek dokoranda může být zvýšen sexuálním stykem nebo i jen jeho představou. Náklady na zvýšení užitku studentky jsou podpis do indexu /případně kondom/ (a černé svědomí doktoranda, pokud ho počítá); náklady na zvýšení užitku dokoranda jsou 49 CZK za top s výstřihem ve výprodeji v Terranově (a zvýšení indexu vykurvenosti studentky, pokud ho ještě počítá). Je možné, že dojde ke směně, která bude výhodná, nebo se tak bude v tu chvíli zdát. Společenské náklady ve formě degenerace školství jsou zjevné /plus je zde možná i vnitřní degenerace obou zúčastněných/. Celý vtip je v tom, že podobné transakce je možné provádět zcela legálně a samozřejmě velká část lidského konání je na nich založena. (I to je důvod mé emigrace.)

Lacanovko-Žižekovsky bych zde mohl psát, kterak je přesnější vymezování podobné korupce na národní a nadnárodní úrovni za mnohými levicovými snahami o reformu euroatlantické civilizace a kterak právě takové vymezování detailů rozkládá společnost a pravidla tak, jak by bojovník Hizballáhu nezvládl a zároveň takovou společnost sjednocuje v boji s imaginárním nepřítelem, kterým je ve skutečnosti každý člen oné společnosti. Vidět je to všude. Zákony o sexuálním obtěžování na pracovišti, nahrávání dopravních policistů, omezení maximálních částek vyplácených v hotovosti, limity na veřejné zakázky, zákaz dárků pro lékaře i politické strany atd atp. Vše skvělá idea, kterou dokáže obejít i retardovaný adolescent. Ale sleduje mě tady ještě někdo?

Kriminální korupce, která pomáhá

V každém případě platí i opačná úvaha. Zatímco studentka a doktorand byla společensky neprospěšná korupce v rámci legálního systému, existuje i společensky prospěšná korupce, která je ale zcela nelegální. Taková korupce jsou například úplatky úředníkům, kteří teprve až díky tomu pracují právě tak, jak mají. Například rychle. Fakticky se dá říct, že jde o extra zdanění, ale tak jednoduché to není. I zde jsou na místě negativní externality ve smyslu morální degenerace, která ústí v nevíru v systém. Jak mizerně placený úředník, tak znechucený a riskující uplácející, tak i společnost, pokud se taková korupce provalí, přestává /oprávněně/ věřit v systém.

Zkrátka jsem naprosto skeptický k nějakým kvanitativním výzkumům korupce. Ve složitém světě, kde žijeme, je korupce jeho nedílnou součástí a často ji ani nepostřehneme. Korupce sama o sobě pomáhá systém udržovat. Podobně jako melouchy nebo zahrádkaření pomohly udržet socializmus po desetiletí, tak úplně stejně dokáží úplatky pohnout s nepohyblivými brazilskými úředníky nebo policisty, co mají za úkol vynucovat papírově drsnou imigrační politiku, a právě to udržuje systém v chodu. Neboť úředník zařídí, co podnikatel a ekonomika potřebuje a policista přimhouří oko nad Bolivijcem, který zemi dodá levnou pracovní sílu.

Past sociologických výzkumů

Ano, Brazílie je země prolezlá korupcí. Netroufám si kvantifikovat jak moc, ale je jisté, že se o ní zde mluví ještě víc než v Evropě. V totalitních státech se o korupci zpravidla mluví nejméně. Můžeme na základě výpovědí lidí o korupci něco zjistit? Podle mě je to úplně špatný postup. Stačí si jen uvědomit vrozenou loayalitu Asiatů k jejich režimům. Jsou snad proto asijské země nejméně korupční?

Tím mám na mysli následující: V Brazílii pokud například dojde ke znáslnění, vykradení domu nebo sebevraždě, tak je to velká událost. Například kdyby v našem městě náhodou například k onomu vykradení domu došlo, tak se zde /s trochou nadsázky/ druhý den objeví armáda a bohatí lidé se odstěhují pryč. V Česku jsou bytové krádeže naprosto běžné. Pokud se však podíváte na chatrné ploty v Česku a na nedobytné pevnosti v Brazílii, tak nedojdete k ničemu, co dává smysl. Brazilci se prostě bojí mnohem víc. Brazilci rozeberou každou vloupačku nebo přepadení za devatero horami. Pokud uděláte anketu, jak je to s vloupačkami v Česku a Brazílii, tak dojdete k tomu, že Čech řekne že je to hrozné a mávne rukou (stejně jako často vloupání nebo znásilnění ani nenahlásí) a Brazilec bude půl hodiny lamentovat a na jeho podporu se sejde celá ulice s neuvěřitelnými historkami.

Ptát se lidí na korupci v různých kulturách zkrátka nemá smysl, pokud se chcete dozvědět něco relevantního.

Big fail: Měření neefektivity (=společenské škodlivosti) korupce

A konečně, pokud se někde prokáže korupce, tak jak měřit její závažnost? Určitě to nelze dělat pouze výší úplatku, poněvadž většina škod je ve formě externalit a ty z definice nelze měřit /externalita je cosi co neprochází trhem a jedině trh umí stanovit cenu/. Jak bylo řečeno, korupce vždy něco zefektivňuje a něčemu škodí. Povrchní průzkumy ohledně korupce nemohou mít ani ambici hlubšího porozumění problému. Osobně nemyslím, že například úplatek, který popožene úředníka je takový problém, jako když musím uplácet zaměstnance soukromé firmy, aby provedl to, za co platím již majiteli a jeho zaměstnavateli (státní úředník je z definice neefektivní, pokud je neefektivní i soukromá firma, tak Houstone, tady Reagan a Thatcherová, máme opravdu problém). Uvedené dva příklady navíc přesně korespondují příklady výše uvedenými, kdy efektivní úplatek úředníka je těžký zločin a úplatek soukromníkovi je vlastně jen spropitné, čímž je tragédie antikorupčních zákonů dokonána, protože více bude postihována korupce, která je patrně zefektivňující nebo méně neefektivní.

Jediný smysl žebříčků korupce a podobných ptákovin je ten, že se má tupé mase předložit něco velmi jednoduchého, proti čemu se má bojovat. Rád bych v této souvislosti jen upozornil, že každý systém, který by byl do puntíku udržován tak, jak je formálně vyžadováno, by se rozpadl ve zlomku sekundy.

A jsme zpět u filozofie a reality

Mimochodem o 2 posty zpět jsem uvedl citát, který stojí za zopakování:
Jinými slovy, nejen že každý systém počítá se svým vlastním inherentním přestoupením, ale identifikace s tímto přestoupením, které musí zůstat nevysloveno, utajeno, je skutečnou formou konformismu.
Ano, modří i oranžoví již vědí, rudé jenom oči svědí. Korupce je přesně tím skrytým konformizmem, který provádíme v každodenním životě všichni, ale nikdy to otevřeně nepřiznáme. Hezky to napsala Bublina ohledně komentářů zde na blogu, protože i zde dochází ke korupci. Že mi často podkuřujete až příliš, patrně abyste výměnou dostali potvrzení nějaké své ideologie, která vám pomůže setrvat ve vaší jednoduché realitě, protože Tibor je přeci ten, co se hýbe a využije každou chvilku, aby se snažil rozpohybovat i okolí. A za to, že vám to žeru, se tu do mě nikdo pořádně nepustí. Protože tak to funguje. A jde nám to pěkně. Já tobě a ty mě. Oba jsme spokojeni a realita jde do prdele. Tentokrát nikoliv státní zřízení, ale objektivní realita je zkorumpována. Jako by nestačilo, že ji nemůžeme poznat.

Těším se na komentáře.

(CC) La Tibor

16 komentářů:

 1. No články skvělý,je vidět že jsi v pohodě a co víc chceš.
  To co jsi popsal takhle prostě funguje svět,lidi se snaží zavděčit,zařadit se někam,proč to dělají to nevím.Já celoživotně trpím potřebou nikam se nezařazovat,nenechat se omezovat,sám se do nikoho taky nesrat.Většina lidí to tak ale nemá,potřebují svého guru a většinou na to doplatí a pak hledají jinýho,místo aby hledali sami sebe.
  Takže bud ty lidi příjmeš a budeš guru kterýmu se neodporuje,ale realita jde doprdele a nebo ty lidi nepřijmeš a budeš mít monolog,protože když ti řeknu zkus uplatit někoho kdo ti může udělat net,tak tě to vytočí k nepříčetnosti.A nikdo nemůže zjistit jestli to neumíš,protože si to neuměl ani v čechách a nebo já píšu kraviny takže to skončí v neřešitelným bodě.Takže si každej řekne,já se můžu na nějaký dohady vy .. .
  No a jelikož tě znám a tvuj image na netu se ze záhadnýho duvodu liší od skutečnosti,asi jako u každýho tak se tomu zasměju a je mě to fuk,ale kdo tě zná jen z netu tak se na nějaký spory vys... .
  Stejně se dá s většinou věcí souhlasit co tu píšeš,jen třeba mám úvahu že když píšeš na co tady v evropě ještě čekáme,tak bych to neviděl tak kriticky.Každej zlom přinese příležitosti,takže i ten co by měl nastat tady je přinese.Sametová pseudorevoluce přišla ,když jsme byli ještě moc mladý,tak snad ted to trefí.Lidi co se vezou na vlně budou mít problémy,ale tam ani já ani ty nejedem,tak třeba bude výsledek mnohem lepší než očekáváš.

  OdpovědětVymazat
 2. Oukej, jak chceš:

  "Podkuřování v komentářích"? A proč vlastně chceš, aby s tebou lidi nesouhlasili? Protože s nimi potom můžeš diskutovat a obhajovat tebou zastávanou ideologii nejen sám před sebou, ale i před ostatními lidmi? A když je teda "uhádáš" a ostatní nakonec (po "těžké názorové bitvě") řeknou "Jasně brácho, vždyť ty máš konec konců od začátku pravdu", tak je to vlastně mnohem lepší pocit, než kdyby ti hned na začátku dali suše za pravdu. Pohlazení vlastního ega je potom mnohem hřejivější, že?

  Nebuď děcko, buď si stojím za svejma názorama a je mi jedno, co si myslí ostatní (včetně toho, že mi je jedno, že se mnou [ne]souhlasí a proč) nebo mám svý názory jen proto, abych se před ostatníma cejtil "cool". Vyber si.

  (normálně jen vstřebávám tvoje myšlenky a nevyjadřuju se, ale o tenhle komentář sis prostě koledoval ;)

  OdpovědětVymazat
 3. Vsak ja se do evropy nejak vratim, byt virtualne :) Hlavne ze me znas offline, sme se videli asi 3x :)

  Komu mam kurva zaplatit? Ano vytacis me dobela. Podplatit chteli ti pitomci primo z te firmy a neumeli ani zprovoznit router. Ano, mozna zde nekde existuje nekdo, kdo za pekny peniz vycaruje internet z morskyho priboje, PROTOZE JA JSEM DOPICE projel vsechny providery co tu jsou. Jeste si muzu kupovat 2GB dat pres satelitni net za 2000 CZK. Milion padne brzy.

  Porad mi Franto, kterak zde mam sehnat odbornika. Porad mi to bez auta. Porad mi to, kdyz nemam ani matrac, protoze po mesici, co zaplatis matrac, ti napisou, ze ji nemaji a ze ti penize vrati na bankovni ucet, ktery pochopitelne nemas.

  Tve rady jsou uzasne a cenne. Velmi mi pripominaji rady meho pritele E. z USA, ktery s hrdosti nakracel do pobocky ceske banky, zalozil si ucet a pote, co jsem mu rekl, ze tam musi vlozit penize, byl roztrpcen. Pote co jsme mu oznamil, ze z tech penez bude platit spravu toho uctu mi rekl ze je to blbost. Ted mu dosel dopis, ze mu ucet rusi, protoze je v minusu a ve skutecnosti ma neco doplacet. Tve rady, spolu s radami E. ohledne ceskeho bankovniho systemu jsem si vytisknul a az mi dojde matrac, povesim si je nad postel misto svatebniho obrazku.

  Jinak bych vas fakt prosil, abyste komenty psali pod clanky a ne pres jine kanaly. Ja z toho ted budu muset udelat dalsi post, kterej bude o tomtez tematu.

  OdpovědětVymazat
 4. no vyborne mordemy.... tusim, ze jsme se tu jeste nepotkali, tvyho blogu sem si uz pres GA vsiml, chvili jsem premyslel jestli jsi Caladan nebo ne

  k otazkam:
  nevim, jestli chci, aby mi lidi nepodkurovali v komentarich... ale neco na tom byt muze

  sere me, kdyz me nekdo placa po zadech, to odjakziva, protoze v naproste vetsine pripadu je to jen manipulace a tlaceni me do virtualniho obchodu; jsem admin a hlavni moderator na jednom foru a funguje to tam presne tak, nastesti se mi tyhle lidi myslim dari nasrat nebo vyhodit

  a funguje to tak i v zivote... nekdo te poplaca po zadech, ty mu pak promines mensi prohresek, tim uzavrete alianci; placate se cim dal silenejc, nebo aspon nekritizujete a roztacite spiralu cim dal vetsich hnusaren

  podle me je tohle za skutecnym duvodem proc se porad lidi chteji s nekym druzit... nejde o sdileni hezkych prozitku, ale sdileni sracek v podobe legitimizace lzi

  proste do tohohle nechci spadnout a snazim se to utnout

  pro doplneni... samozrejme me sere i opak, tj. kdyz se mnou nekdo nesouhlasi, protoze mam samozrejme ve vsem pravdu :) teda spis maji jini lide nejakej strasne skryte predsudky

  takze at mi reknes cokoliv, naseru se stejne, proto mi ted nekdo OPET napsal, jak jsem strasne pesimistickej a ze nemam vychodiska... coz je nehoraznost, protoze mam pocit, ze ja ty vychodiska narozdil od vetsiny opravdu hledam celym svym zivotem

  dalsi duvod proc chci, aby se mnou lidi nesouhlasili, je to, ze vim, ze se mnou vetsinou nesouhlasi vnitrne, ti odvaznejsi mi napisou email nebo tak neco... ale skutecny duvod proc se neprojevit a nesouhlasit je IMHO ten, ze pak by si clovek musel ty veci zacit prerovnavat v hlave

  podle me nejsme nikdo nijak originalni, vsichni vychzime z prakticky stejnych zkusenosti, ze stejne kultury, ze stejnych mytu... ja se to snazim jen do dusledku sledovat a mam pocit, ze tam dojde KAZDEJ... a tady mi samozrejme budete vnitrne oponovat, jak jsme kazdej jinej a s jinou cestou... a bezte s tim vite kam :)

  XXXXXXXXXXXX

  ta tva teze klasicky o dvou protipolech, v nemz jsi budto drsny liberalni individualista nebo ovce, zmrd nebo vohnout, svine nebo follower opomiji proste muj treti postoj, kterej jde napric timhle blogem

  podle me ty tvy dva postoje k vlastnimu nazoru opomijeji fakt, ze ja se aspon doufam snazim predat neco nejak dal

  ze stejnyho duvodu jsem si napriklad poridil zenskou ve fazi zivota, ktera by se dala nazvat totalni spokojenosti

  ze stejnyho duvodu jsem vypadl z evropy, kde jsme mohl dozivotne v klidku zit a flakat se po kavarnach

  ze stejnyho duvodu se seru s onim forem a snazim se tam poskytovat nebo dat prostor informacim, i kdyz me osobne to ze strany politicko-ekonomicky cesky mafie ohrozuje a koneckoncu to info, co obcas dam ostatnim, me i stoji dost penez a casu

  podivej se co jsem delal s anglicanem; proc myslis ze se krome T. tady staram i o G.?

  zkratka ignorujes neco jako potrebu sdileni; snazim se neco lidem davat, primo do nich neco hustit, ale v zadnym pripade to neni jednosmerny tok energie, CHCI NECO ZA TO

  chci videt jak se lidi meni, chci videt jak se rozhybavaji, nepotrebuju hybat masou, chci videt pohyb jednotlivce, na kteryho se zameruju a ne proto, ze to chci ja a potvrdit si tim svy ego

  chci to videt, protoze je to spravne, protoze jsem to tak videl a vim to

  a neomlouvej se :) tvy nazory i ostatni veci, se kteryma nesouhlasim, jsou uplne skvely, protoze zde dokazou formulovat otazky, na ktery bych musel pracne prijit ja zkoumanim kolektivniho nevedomi /a casto bych se u toho seknul/... takhle aspon vim, co SKUTECNE mas treba ty v hlave a je to pro me neco jako dalsi turisticka znacka na strome

  OdpovědětVymazat
 5. Přezdívka Caladan mi nic neříká a nikdy jsem ji nepoužíval. Už jsem tu, pár měsíců zpět, jednou komentoval, ale to bylo jen "korupční podkuřování" ;)

  Konec článku naznačuje, že seš prostě na*****j a "vylejváš si srdíčko" na blog. Patnáctiletá slečinka napíše smutnej zápisek o tom, jak hodlá spáchat sebevraždu, ty se to snažíš zamaskovat.

  Plácání po zádech: Jo, co se konkrétně blogů týče, v podstatě komentuju pouze pokud nesouhlasím nebo mám něco, co můžu k tématu doplnit a vhodným způsobem ho tak rozšířit. A taky moc nemusím, když mi na blogu někdo uslintne jen něco jako "Wow, hustý..."
  Takhle ovšem fungují vztahy a je to součástí mezilidské komunikace. Nikdo si to nechce u toho druhého rozházet.
  Třeba známý reciproční altruismus je jistým způsobem "sviňárna" a pokryteckost, ale to, že se ti něco takového nelíbí a zavrhuješ to, je (dle mého názoru) hlavně dokladem toho, že jsi o tom měl (mylnou) představu, která se míjela z realitou a teď jsi z toho jen rozladěnej ("Sakra, jsou to svině, jsem myslel, že to dělaj z lásky").


  ---

  Někdy mi to tu celé přijde jako "Já vím něco víc a mám lepší názory, takže pokud je nemáte, buď tam dříve či později dojdete nebo umřete v ubohé nevědomosti."
  Na druhou stranu tenhle styl psaní mi naprosto vyhovuje a jako čtenáři se mi to fajn čte - nemá smysl v každém článku vypisovat, že "Jako teda jen můj názor, někdo to má třeba jinak a je to v pohodě - hlavně to neberte jakože machruju." Rozhodně pokračuj ve způsobu, jakým sděluješ svoje názory.

  Rozhodně předkládáš témata "k zamyšlení". Rád čtu "jiné" pohledy na svět, člověk si rozšíří obzory. Jen máš asi tak trochu stejnej problém jako většina tobě podobných lidí: "Pravda je důležitější, než štěstí"
  (ten citát má normálně být obráceně a slovo pravda by si možná zasloužilo dát do zvláštních uvozovek)

  Můžeš v krátkosti (maximálně pár vět) vyjádřit, proč píšeš blog, proč sděluješ myšlenku světu a snažíš se svými názory ovlivňovat lidi? (ač někdy tvrdší, že ti to je šumák, jindy - jako třeba teď - to stavíš opačně)

  OdpovědětVymazat
 6. Ted se mi to smazalo, to je bomba.

  Tak v kratkosti.

  Uvahy o 15lete slecne spis vypovidaji o tvem zpusobu uvazovani. Vim, ze to tak asi lidi maji, ale me je to cizi. Verit mi to samozrejme nemusis. Jak sem psal na tvuj blog, laska je komunikace a ja se snazim o komunikaci, ne o tu perverzni vymenu vlastnich stocenych realit, kde se budeme placat po zadech.

  Ty rikas, ze NIKDO si nechce nic rozhazet. Ja si to rozhodil skoro vsude. Nekdy se az divim, co dokazu ztropit kvuli nejakejm socialnim hram. Nebudu s tim tady otravovat, ale byt v necem takovym me nici a jako cholerik to davam najevo. Je to proste spatne. Clovek, co si veci nerozhazuje, neni hodnej lidstvi. Je to trapak. A nic na tom nemeni to, ze jsou to skoro vsichni.

  Pokud bych dosel k nazoru, ze je potreba si vymyslet svoji realitu a vysrat se na vse, tak si asi dam poradnou davku heroinu a je to.

  Ve skutecnosti jsem se uz nekolikrat dostal do stavu opravdovyho stesti, ale nezustal jsem v nem. Rozhodnul jsem se odtamtud odejit, napriklad kdyz jsem se s T. dal dohromady. Tohle uz je ale hodne moc osobni a ne jen o me a tudiz o tom asi vic psat nemuzu. Proste zkousim tuhle cestu ukazat to odjinud, ponevadz si rikam, ze za tim vsim, co me ponouka se vzdat svy pohodlny vychytany reality neco je, i kdyz tomu nerozumim. Chci se to dozvedet. Jsem zvedavej.

  Psani blogu me btw strasne sere a vysiluje. Radsi bych misto toho plaval. Ale vzdycky me vyrusi nejaky kreten se socialni hrou a jsem v tom. A chci videt jak to pujde dal, vlastne se sam na sebe casto koukam jako v televizi. Dost psycho :)

  Ad "sve nazory". Ten termin neberu. Myslim, ze je to neco, co ma v sobe kazdej napsany, nejsme vubec tak jedinecny, jak se nas system snazi presvedcit. Samozrejme tuhle moji namitku tautologicky shodis ze stolu s tim, ze je to jen muj nazor :) Je mi to fuk, protoze vim ze mam pravdu a jednou ti to trebas zapadne. Vzhledem k tomu TV vysilani ja casto necitim ani sebe sama, tak jaky "moje nazory" omg :)

  Pak jen technicka vec. Chci psat i slozitejsi texty a tohle je rozcvicka.

  OdpovědětVymazat
 7. Abychom jen nemlátili prázdnou slámu:

  Můj pohled na lidi je také do velké míry takový, že jsme de facto v jádru "všichni stejní". V tom se shodneme. Ale přijde mi, že pokud jsme teda všichni stejní, že snažit se dívat na svět nějak zásadně jinak je... no celkem logicky známkou toho, že je člověk "jiný".

  Sociální tanečky mě "serou" též, ale považuju to za vlastní handicap - tedy konkrétně v tomhle si myslím, že je chyba na mé straně, ne na straně společnosti (a těch sociálních tanečků). Že "zvrácené" je moje uvažování, ne uvažování ostatních lidí.

  Obecně k podobným diskuzím a "alternativním pohledům na svět" (a vůbec k blogům jako je tento):
  1. Nejsem si jistý, jestli takovýhle způsob uvažování není právě tím "heroinovým tvořením nereálné reality" - jestli to taky není takový sociální taneček (který tancujeme hlavně samy před sebou).

  2. Nejsem si jistý, že nad tímhle ostatní ("obyčejní lidé") také takhle neuvažují. Řekl bych, že ano, ale podstatně "zdravěji". Dostanou se na začátek a "zahodí" to s tím, že to není potřeba řešit a žijou si v poklidu a v pohodě dál.

  3. Ve výsledku mě tak napadá, jestli to není jen známka určité, hm "sociální deviace"? Možná by se to taky dalo nazvat "chronickou nespokojeností"? Prostě normální zdravý člověk takzvaně "neuvažuje nad blbostma" a žije. "Nemocnému" člověku tohle nestačí a hledá v tom složitosti a rejpe se v pí******ch.

  Co je pravděpodobnější? Že nějaký nadprůměrně inteligentní blázen žije v deziluzi nebo že žije v deziluzi celá společnost?

  ---

  V kontrastu s předchozím však přeci jen cítím, že takhle jednoduché to nebude a že na všech těch "kecech" je něco pravdy. Čtu to, přemýšlím nad tím, líbí se mi to, ale skoro si říkám, jestli to není spíše kontraproduktivní - jestli mi to "nekazí" zdravé (k prostému a hloupému štěstí vedoucímu) uvažování.

  OdpovědětVymazat
 8. Tak od zacatku... hodilo by se sem quote.

  Lidi jsou stejni. Maji stejny zaklad, stejne myty a to dokonce napric kulurami.

  Muzem polemizovat o tom jak jsou jini, ale mluvim o zakladu. Jiste se tu najde x liberalnich chytraku, kteri budou tvrdit nebo apriorne predpokladat, ze zalezi na uhlu pohledu a taky na tom, cemu davam prioritu atd atd. Nemam na ne naladu. Dulezity je vzdycky jestli si clovek lze nebo ne a jim tahle zdanliva myslenkova genialita slouzi k omlouvani vlastni lzi.

  Takze: jsme stejni. Dokonce i v tom, jak se trapne pomerujeme s ostatnima. Presne v tom, jak kazdej neustale resi, co je normalni (tj. jak byt stejny) a co je cool (tj. jak byt jiny). Me to leze krkem. Je mi to proste u prdele. At jsem stejnej nebo jinej jsou tu veci, co je potreba resit a TOHLE TO NENI.

  JInak jen poznamka na okraj, tvuj pristup je pristup Sheldona z Big Bangu, kterej jaksi apriori vezme to, ze je jiny a pripadne si necha veci vysvetlit bez namitek jako socialni konvenci. Aniz bych te chtel nejak srazet nebo tak neco, tak tenhle pristup "zvraceny jsem ja a ne spolecnost" neni az tak nerozsireny. Ja jsem samozrejme presvedcenej, ze zvracena je spolecnost, patrne jsi zvraceny i ty, ale opakuju, je to UPLNE JEDNO. Dulezity je delat spravny veci a neresit kraviny, o kterych vim, ze vyresit nejdou. Energii se nesmi mrhat. Tak to je i k tem @pravdepodobnostem@. Takhle muzes odargumentovat to, ze je normalni hazet zidy do peci, ponevadz se to delo, zapalovat si mesto jako Nero Rim, upalovat carodejnice, delat drogovou valku, nebo poustet zilou a lecit tim jako za stredoveku. Vira, vira, vira. To je proste vereni na zaklade toho, co clovek je a citi uvnitr. Kdyz te serou veci kolem, zavri oci.

  K bodum 2 a 3... velky omyl. Kdyz se s temi zdanlive spokojenymi lidmi das do reci, uvidis strasne moc nespokojenosti. Jejich vsechna energie je spotrebovana prave na tu iluzi spokojenosti, protoze neni nic horsiho pro normalniho cloveka, nez byt stigmatizovan. Jenze je to uplne jedno. Zabyvat se takovou kravinou znamena spadnout presne do te pasti normalniho cloveka. Zavinuje se to do sebe.

  Jak jsem psal Neonovi. Jsou myslenky, kterym je potreba se vyhnout, protoze vedou do pekla. A to o cem pises, je jedna z nich. S korupci to pravda az tak nesouvisi :)

  OdpovědětVymazat
 9. Tak od zacatku... hodilo by se sem quote.

  Lidi jsou stejni. Maji stejny zaklad, stejne myty a to dokonce napric kulurami.

  Muzem polemizovat o tom jak jsou jini, ale mluvim o zakladu. Jiste se tu najde x liberalnich chytraku, kteri budou tvrdit nebo apriorne predpokladat, ze zalezi na uhlu pohledu a taky na tom, cemu davam prioritu atd atd. Nemam na ne naladu. Dulezity je vzdycky jestli si clovek lze nebo ne a jim tahle zdanliva myslenkova genialita slouzi k omlouvani vlastni lzi.

  Takze: jsme stejni. Dokonce i v tom, jak se trapne pomerujeme s ostatnima. Presne v tom, jak kazdej neustale resi, co je normalni (tj. jak byt stejny) a co je cool (tj. jak byt jiny). Me to leze krkem. Je mi to proste u prdele. At jsem stejnej nebo jinej jsou tu veci, co je potreba resit a TOHLE TO NENI.

  JInak jen poznamka na okraj, tvuj pristup je pristup Sheldona z Big Bangu, kterej jaksi apriori vezme to, ze je jiny a pripadne si necha veci vysvetlit bez namitek jako socialni konvenci. Aniz bych te chtel nejak srazet nebo tak neco, tak tenhle pristup "zvraceny jsem ja a ne spolecnost" neni az tak nerozsireny. Ja jsem samozrejme presvedcenej, ze zvracena je spolecnost, patrne jsi zvraceny i ty, ale opakuju, je to UPLNE JEDNO. Dulezity je delat spravny veci a neresit kraviny, o kterych vim, ze vyresit nejdou. Energii se nesmi mrhat. Tak to je i k tem @pravdepodobnostem@. Takhle muzes odargumentovat to, ze je normalni hazet zidy do peci, ponevadz se to delo, zapalovat si mesto jako Nero Rim, upalovat carodejnice, delat drogovou valku, nebo poustet zilou a lecit tim jako za stredoveku. Vira, vira, vira. To je proste vereni na zaklade toho, co clovek je a citi uvnitr. Kdyz te serou veci kolem, zavri oci.

  K bodum 2 a 3... velky omyl. Kdyz se s temi zdanlive spokojenymi lidmi das do reci, uvidis strasne moc nespokojenosti. Jejich vsechna energie je spotrebovana prave na tu iluzi spokojenosti, protoze neni nic horsiho pro normalniho cloveka, nez byt stigmatizovan. Jenze je to uplne jedno. Zabyvat se takovou kravinou znamena spadnout presne do te pasti normalniho cloveka. Zavinuje se to do sebe.

  Jak jsem psal Neonovi. Jsou myslenky, kterym je potreba se vyhnout, protoze vedou do pekla. A to o cem pises, je jedna z nich. S korupci to pravda az tak nesouvisi :)

  OdpovědětVymazat
 10. Jeste dukaz o zvracene spolecnosti. Obcas tu pisu o filmech a snad u kazdeho rezisera, co jsem tu o nem psal to je.

  Klub rvacu
  filmy von Triera
  Memento /zvraceny clovek, ktery ale ukazuje ze prave on tvori tu zvracenou spolecnost/
  Bergman

  proto tihle reziseri taky delaji filmy, vidi zvracenou, ujetou, uchylnou spolecnost, vic nez kdokoliv, kdo sedi v blazinci a chteji to vyrvat anebo v tom treba i najit neco hezkyho nebo pozoruhodnyho... to je spolecnej jmenovatel

  OdpovědětVymazat
 11. Vrcholnou ilustraci této pseudoidentity poskytla Deutschové dvaadvacetiletá dívka, která procházela bouřemi identifikací rozličného druhu, přehlašovala se z jednoho univerzitního oboru na druhý, cestovala po celém světě (pocházela z velmi bohaté rodiny), nadšeně se identifikovala s různými proudy a skupinami, mimo jiné i se skupinou komunistických revolucionářů. Stejně tak se samozřejmě při analýze identifikovala s Deutschovou. Když však byla léčba náhle (na příkaz jejích rodičů) ukončena, propadla se ve svém „jakoby zoufalství“ na dno – koupila si psa a prohlásila: „Budu toho psa napodobovat, a tak konečně budu vědět, co mám dělat.“
  http://www.advojka.cz/archiv/2007/40/hranicni-osobnost-nasi-doby

  OdpovědětVymazat
 12. Přiznám se bez mučení a bez toho, abych si na něco hrál, že prostě nevím. Nevím, jak se mám k těmhle věcem stavět. Buď jsem teda stejnej pokrytec jako všichni ostatní a snažím se zavírat oči před svojí vlastní "ztraceností" (můj minulý komentář) nebo jsou tohle všechno až příliš "heroinové" konstrukce, než aby to byla pravda. Ale "za své" jsem zatím nepřijal ani jedno. Snažím se zjistit o tom víc a mít otevřené oči. V současnosti ale absolutně nejsem schopen určit, co je realita a co je konstrukce.

  Takže konkrétně u tohohle jsou moje názory jen názory typu "nemohlo by to být třeba takhle?", protože jednoduše tápu.

  Myšlenka, že lidé většinu energie spotřebovávají na udržení iluze vlastní spokojenosti je super. Díky.

  Snažím se touhle komentářovou výměnou zplácat dohromady nějaký ucelený obrázek skutečnosti, který by bylo možno napasovat na nějaký nepříliš chatrý rámec, který by zapadnul do předem připravené (dle skutečnosti odlité) formy. Ale asi mi to ještě chvíli (pár [desítek] let?) potrvá.

  (svůj pohled na "tohle všechno" jsem poměrně nedávno splácal na svém starém blogu: http://jdem.cz/e2py7)


  Klub rváčů mám v TOP 10 nejlepších filmů (jinak Palahniuk jako knižní autor je úžasnej). K podobně "zásadním" filmům bych ještě zařadil Revolutionary Road (jeden z posledních filmů Sama Mendese)

  (jo, od korupce jsme se dostali někam trochu jinam, pravda :-)

  OdpovědětVymazat
 13. nevím,mě už to nějak přestává bavit.Muj pocit je že od někoho cizího nikdo nic pořádnýho nemůže převzít,potom dělá jen to co dělají všichni ostatní co přebírají názory většiny a namlouvá si ,že tohle je ono,ale ono to není ono.Prostě uzavřít svuj mozek a postupovat sám a nekoukat doleva doprava.Začít od sebe,pak u věcí blízko sebe a tak dlouho,dokud to nebude fungovat a pokračovat dál.nevěřím že někdo kdo není schopen sám přijít na to,že společnost je mimo,že je většina lidí neštastnejch,někdo kdo považuje lidi s odlišným názorem za nemocné a především neví co je kdo je ,je schopen převzít nějakej názor kterej ho někam dovede.Všechno je normální,každej člověk má jiný možnosti a může se se svou omezenou kapacitou dostat omezeně daleko.Je to všechno stejně jedno nikdo se nezmění takže GL . :-)

  OdpovědětVymazat
 14. Franta: Nepřekrucuj co jsem řekl a nevkládej mi do úst něco, co jsem neřekl.

  Netvrdím, že La Tibor je "nemocnej", jen nahlas přemýšlím...

  "Uzavřít svůj mozek a postupovat sám." - tohle by šlo na pustém ostrově. Ale rozhodně ne pokud žiješ mezi lidma. Nikdo nežijeme ve společenském vakuu a ať se snažíš sebevíc, to v čem se pohybuješ tě nějak ovlivňuje (bez ohledu na to, co chceš nebo ne).

  Kupodivu každý se vyvíjí, já se snaží mít otevřenou mysl (snažím, neříkám, že mám) a vstřebávat různé názory. Ale říct na základě několika komentářů, že mám "omezenou kapacitu" je pří vší úctě hloupé: "Máš jinej názor, tak seš jednoduše blbej. Mít názor stejnej, seš stejně inteligentní jako já." (to je teda opravdu známka chytrosti, jen co je pravda...)

  OdpovědětVymazat
 15. mordemy v klidu,celkem chápu když to po sobě čtu,že sis celý muj poslední příspěvek aplikoval na sebe,ve skutečnosti jsem použil z tvých příspěvků pouze úvahu o nemoci člověka co má jiný názor,jinak byl celý příspěvek myšlen obecně.

  V tom je celej ten vtip postupovat sám,jedině tak se někam dobereš,otevřená mysl bejt musí,aby si člověk opravoval chybný názory,ale celý to musí na něčem stát,na něčem skutečným fungujícím osobně odzkoušeným,nikde neokoukaným.Pak má člověk jistotu sám v sobě a muže udělat krok zpět opravit názor a pokračovat dál aniž by se mu zbořil svět na kterým mu stojí život s pocitem že on není normální atd.Když je všechno zkopírovaný, ztratí se v tom každej,neví co chce co nechce,co je normální co ne atd.Kopírování a přebírání názorů na to jakej by měl člověk být jak by se měl chovat k blízkým,poslouchání rad šílenejch psychiatrů a pseudoodborníků je konec života bytosti co něco chce a začátek lží a neštěstí,ze kterýho se jde velmi špatně vymotat.

  Nepochybuji o tve inteligenci,jinak by ses o nic z tohodle nezajímal,pochybuji o tvé sebeduvěře,ale to si člověk nepřipustí,nebude se přece sám ničit.

  Psát že masa se většinou mýlí a pravdu mají nadaní jednotlivci je známo snad všem,druhá věc je že někdy to trvá opravdu hodně dlouho než to ostatní pochopí.

  Jinak o nemoci já začínám přemejšlet když my kámoška vypráví jak má ve skříni skřítka lítá na drakovi po celé zeměkouli,ale asi ani tohle nemoc není,jen změna prostředí v mozku,jak definují schýzu odborníci.
  Na přebírání základů prostě nevěřím,oddálí se zdroj a člověk je tam kde byl bez zdroje takže co neudělá sám opravdu nemá,ikdyžmá ten pocit že to má.

  Je mě už 3 tydny blbě a nemám sílu už něco psát,pokud jsem se tě dotknul,sory bylo to omylem.

  OdpovědětVymazat
 16. No ja bych se neomlouval. Preju ti franto, at ti je uz kurva lip. Vcera jsem T. rikal ze do par let budes vegetarian :)

  Jinak ja objektivne nemocnej jsem prokrista. Kdyby me dostal odbornik do pazouru, tak s nejakou medikaci a bez hospitalizace kdyz vyvaznu, tak budu stastnej. Zatim se uspesne vyhybam.

  Jinak mas pravdu, nezijem ve vzduchoprazdnu. Hodne lidi rika, ze ano a to je ten prvni level pasti. To, ze si lidi mysli, jak jsou nezavisli a neovlivnitelni a prave diky tomu jsou ty nejvetsi ovce. Tohle je tzv. past liberalizmu. TUHLE past jeste pred par lety nebylo moc videt a pred cca 12 lety jsem v tom treba i ja lital. Napriklad manipulaivnost reklamy v dobe, kdy se tvrdilo, ze je to jen informace, jsem rozeznal, ale ty dalsi analogie jsem nevidel a domnival jsem se ze clovek je vicemene neovlivnitelny.

  Jenze ty jsi v pasti vyssiho levelu. V pasti determinizmu. Naopak vidis jak jsou lidi ovlivnitelni, vidis to i na sobe, takze se nejak zvlastne modlis, aby te ovlivnil ten spravnej nazor. Jo. Zavrit oci nejde. Ale musime to zkouset a nerezignovat to. Byt happy za kazdej novej dilek skutecny reality. Jak pozname ze je skutecna? Ze to neni zase nejaka prejata sracka? Proste testovat testovat. A PREDEVSIM NAVZDORY VLASTNIM PREDSUDKUM, PROTOZE CLOVEK SE TAK NERAD MYLI.

  Tak tam jsem ted ja. Treba je to zas nejaka dalsi past.

  OdpovědětVymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.